MỞ RỘ M&A DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực đã tạo điều kiện cho các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) trên thị trường bất động sản được tiến hành thuận lợi hơn, qua đó giúp hoạt động này thời gian qua diễn ra rất sôi động. Liên […]

09/12/2016

Xem thêm